Kredyt hipoteczny na jednego z małżonków

Kredyt hipoteczny
kredyt hipoteczny na jednego małżonka

Partnerzy, którzy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, zazwyczaj decydują się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego razem. Jednym z kredytobiorców staje się w tej sytuacji żona, drugim — mąż. Czasem zdarza się, że rodzina preferuje wzięcie finansowania wyłącznie na jednego z małżonków. Jako doradca i ekspert kredytowy z Białegostoku opowiem o tym, jak osiągnąć taki cel.  Odpowiem również na najczęściej zadawane przez moich klientów pytania.

Aby omówić taką formę zadłużenia na jednego z małżonków w sposób jasny i zrozumiały, zacznę od krótkiego wstępu, wyjaśniającego prawne i majątkowe konsekwencje zawarcia związku.

Wspólnota a rozdzielność majątkowa — konsekwencje prawne i majątkowe

Większość osób, które wstępują w związek, decyduje się na ustanowienie wspólnoty majątkowej (jeśli para nie zdecyduje inaczej, powstaje ona automatycznie w chwili zawarcia małżeństwa). Co to oznacza w praktyce? Wspólnota majątkowa sprawia, że wszystko, co zostało kupione w trakcie małżeństwa, należy do obojga . Bez względu na to, kto figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel auta czy kto jest formalnym właścicielem mieszkania. Konsekwencją są nie tylko wspólne prawa, ale również obowiązki. Jeśli mąż ma kredyt, którego nie spłaca, bank może domagać się zaspokojenia roszczeń z majątku wspólnego.

Biuro nieruchomości Warszawa Bielany

Osoby którzy nie chcą ustanawiać wspólnoty majątkowej, mogą zdecydować o rozdzielności majątkowej. Co ważne, tę mogą ustanowić zarówno przed wstąpieniem w związek, jak i w czasie jego trwania.

Aby znieść wspólnotę majątkową najpóźniej dzień przed ślubem, trzeba odwiedzić notariusza i w jego obecności spisać intercyzę. Co ważne, w treści dokumentu przyszła para młoda może w dobrowolny sposób określić zasady przynależności poszczególnych składników majątkowych do majątku wspólnego lub do majątków odrębnych. Intercyza osiąga moc prawną w dniu zawarcia związku.

Jeśli mąż i żona chcą znieść wspólnotę majątkową już po ślubie, mogą to zrobić. W takim przypadku nie dochodzi do podpisania intercyzy, ale do zniesienia wspólności majątkowej ustawowej. Konsekwencją takiej decyzji jest zachowanie przez każdą z osób tych składników majątku, które przypadły w drodze podziału majątku wspólnego. Od chwili zniesienia współwłasności, dobra zakupione przez partnerów stanowią ich odrębną własność. Co ważne, zarówno mąż, jak i żona samodzielnie odpowiadają przed wierzycielami za swoje zobowiązania.

Wspólnota majątkowa a kredyt

Jeśli mąż i żona pozostają we wspólnocie majątkowej, zaciągnięcie zobowiązania przez jednego z nich wymaga zgody drugiego (wyjątkiem są kredyty gotówkowe, których kwoty nie przekraczają 30 – 40 tys. zł).  Wzięcie kredytu hipotecznego  wymaga więc zgody zarówno męża, jak i żony a  podczas podpisywania umowy każde z nich musi umieścić w dokumencie swoją parafkę. Dzięki temu bank będzie miał gwarancję, że w przypadku problemów ze spłatą będzie mógł prowadzić egzekucję z całości majątku wspólnego. Komornik będzie mógł więc zająć wynagrodzenie h samochód czy mieszkanie.

Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny

Skutecznym sposobem na zaciągnięcie kredytu hipotecznego przez męża lub żonę jest rozdzielność majątkowa. Ta ustanowiona przed lub po zawarciu związku.  Dzięki rozdzielności majątkowej przypadku małżonek może wnioskować o kredyt samodzielnie. Na umowie figuruje wyłącznie jego podpis, a druga strona nie musi wyrażać zgody na zaciągnięcie zobowiązania. Z mojego doświadczenia wynika również, że banki czasem godzą się na samodzielne zaciągnięcie finansowania przez męża lub żonę, jeśli… wnioskujący wnosi całość wkładu własnego ze swojego majątku osobistego. To nie wszystko. Aby bank wydał pozytywną decyzję, środki na spłatę rat powinny także pochodzić z prywatnego majątku wnioskującego.  Spełnienie takiego wymogu może być bardzo trudne. Nieczęsto zdarza się bowiem, że małżonkowie dysponują wynagrodzeniem traktowanym jako prywatny majątek, który nie wchodzi w skład wspólnoty małżeńskiej.

Kredyt jednego małżonka = mniejsza zdolność

Rozważając zaciągnięcie zobowiązania hipotecznego przez męża lub żonę, nie można zapomnieć o kluczowej kwestii. Jeśli do umowy przystępują dwie osoby, bank wylicza ich wspólną zdolność do spłaty. Jeśli wnioskujący jest tylko jeden, liczą się wpływy i dochody wyłącznie jego. Jeśli zarówno mąż, jak i żona pracują, osiągając choćby średnie wynagrodzenie, szanse na kredyt będą zdecydowanie wyższe niż w przypadku samodzielnego wnioskującego (aby precyzyjnie wyliczyć czy mąż lub żona będą miała odpowiednią zdolność do spłaty niezbędny będzie dobry kalkulator).

Kiedy warto zaciągnąć kredyt hipoteczny na wyłącznie na męża lub żonę?

Najważniejszym powodem, decydującym o zaciągnięciu zobowiązania wyłącznie na męża lub żonę jest brak zdolności kredytowej drugiego małżonka. Częstą przyczyną takiego stanu rzeczy jest zadłużenie lub negatywna historia w BIK-u. Ustanawiając rozdzielność majątkową, można uniknąć konsekwencji takiego stanu rzeczy.

Wyobraź sobie, że o kredyt wnioskuje pani Anna wraz ze swoim mężem, Piotrem. Kobieta świetnie zarabia, pracuje na umowę o pracę i ma dobrą historię w BIK-u. Jej mąż przez błędnie podjęte w  przeszłości decyzje zmaga się z niskim scoringiem, wpisami do bazy BIG i nie osiąga udokumentowanych dochodów. Choć jego konta nie świecą pustkami, kredyty z przeszłości sprawiają, że jego wiarygodność w oczach banków maleje. Niestety, kiepska sytuacja Piotra obniży wiarygodność nie tylko jego, ale również obojga wnioskujących. A to oznacza mniejsze szanse na kredyt. Można podejrzewać więc, że wnioskując o finansowanie samodzielnie, pani Anna miałaby zdecydowanie większe szanse na pozytywną decyzję.

Rozdzielność majątkowa często bywa więc jedyną szansą, aby otrzymać kredyt.

Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny — o tym koniecznie pamiętaj!

Często zdarza się, że banki patrzą podejrzliwie na ustanowioną (zwłaszcza po ślubie) rozdzielność majątkową. Wiele z nich traktuje taką decyzję, jako… remedium na kłopoty finansowe. Efektem takiego stanu rzeczy jest bardzo dokładna weryfikacja wnioskującego. Przed wydaniem decyzji instytucje finansowe drobiazgowo prześwietlają dochody i zobowiązania klientów oraz historię w BIK-u.

Kredyt hipoteczny na jednego małżonka — najczęściej zadawane pytania

 • Kredyty z niskim scoringiem BIK.
 • Czy kiepska historia w BIK jednego z małżonka może przekreślić szanse na kredyt? Choćby do umowy kredytowej przystąpiły dwie osoby?

Tak. Nawet jeśli małżonkowie wnioskują o kredyt wspólnie, historia każdego z nich ma ogromne znaczenie. Kiepska może skutkować negatywną decyzją banku. Jeśli małżonkom bardzo zależy na zaciągnięcie zobowiązania, w takim przypadku warto rozważyć ustanowienie rozdzielności majątkowej. Zwłaszcza jeśli jeden z małżonków ma wystarczająco wysokie i stabilne dochody, aby wnioskować o finansowanie samodzielnie.

Rozdzielność majątkowa a rozwój i spłata kredytu. Pozostaję w związku małżeńskim z rozdzielnością majątkową. Jeśli zaciągnę kredyt hipoteczny samodzielnie, co z jego spłatą po rozwodzie?

Rozwód nie wpłynie w żaden sposób na zmianę zasad zawartej umowy kredytowej. Jeśli jesteś jedynym dłużnikiem, po rozwodzie obowiązek spłaty rat wciąż będzie spoczywał na Tobie.

Kredyty mieszkaniowy a rozdzielność majątkowa — kto odpowiada za spłatę kredytu po rozwodzie , jeśli małżonkowie nie ustanowili rozdzielności majątkowej?

Jeśli mąż i żona nie ustanowili rozdzielności majątkowej, przynajmniej w teorii, obowiązek spłaty zobowiązania hipotecznego spoczywa na obojgu. Za zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa zobowiązanie przed bankiem odpowiadają bowiem wspólnie. Jak pokazuje praktyka, świetnym wyjściem z sytuacji jest oczywiście dojście do porozumienia w tej kwestii. W zależności od konkretnej sytuacji oraz dalszych planów życiowych małżonkowie często decydują się na sprzedaż nieruchomości i spłatę zobowiązania. Czasem wynajmują mieszkanie, a kredyt „spłaca się sam” lub refinansują kredyt w innym banku, ustanawiając jedynym dłużnikiem (byłego już) męża lub żonę.

To, które rozwiązanie okaże się optymalne, zależy od indywidualnej sytuacji, zdolności kredytowej każdej ze stron oraz dalszych planów życiowych. Nie każdy będzie chciał przecież zostać w mieszkaniu, które kojarzy się z małżeństwem, które przestało istnieć. Nie każdy będzie posiadał wystarczająco wysoką zdolność kredytową, aby stać się jedynym dłużnikiem. Jeśli zastanawiasz się, jaka opcja okaże się najlepsza dla Ciebie, skontaktuj się ze mną. Po przekazaniu najważniejszych informacji wspólnie znajdziemy optymalne wyjście z tej niełatwej sytuacji.

Kredyty hipoteczne dla singla — który z nich wybrać?

Chcę wnioskować o kredyt mieszkaniowy samodzielnie, ale boję się, że nie będę miał wystarczającej zdolności kredytowej. Które banki oferują najlepsze warunki dla singli? Czy istnieje kalkulator, który pozwala obliczyć zdolność kredytową?

Jak pokazuje moje doświadczenie (patrz — strona główna), osoby wnioskujące o kredyt samodzielnie, mogą liczyć na korzystne warunki w następujących bankach:

 • ING,
 • PKO Bank Polski,
 • PEKAO S.A.

Sprawdźmy, jakie warunki oferuje każdy z nich.

Kredyt hipoteczny w banku ING

ING oferuje kredyt hipoteczny na indywidualnych warunkach:

 • nawet do 35 lat na spłatę,
 • ze spłatą w ratach równych lub malejących,
 • z oprocentowaniem zmiennym lub stałym przez 5 lat.
 • bez prowizji za wcześniejszą spłatę i nadpłatę.

Pieniądze możesz przeznaczyć na kupno domu, mieszkania lub działki, remont lub budowę, a także na spłatę zobowiazań w innych bankach – warto korzystać z usług doradcy kredytowego i oszczędzać czas.

Ważne: ING akceptuje różne, także mniej popularne źródła dochodów: umowę o pracę, mianowanie, powołanie, kontrakt menadżerski, działalność gospodarczą, emeryturę, rentę. Finansuje „tylko” 80% wartości nieruchomości. Aby pozyskać finansowanie w ING, musisz więc zgromadzić przynajmniej 20% wkładu własnego.

Kalkulator — ile kosztuje kredyt mieszkaniowy w ING?

ING oferuje obecnie aż kilka promocyjnych ofert. W tym m.in ofertę specjalną Powakacyjna wyprzedaż czy Eko kredyt mieszkaniowy z przeznaczeniem na dom ekologiczny.

Poniżej przedstawiam koszty standardowego kredytu (przykład reprezentatywny).

 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 4,83%,
 • Okres spłaty 22 lata i 6 miesięcy.
 • Całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kosztów): 90 000,00 zł.
 • Całkowita kwota do zapłaty 145 054,51 zł,
 • Oprocentowanie zmienne 4,29% w tym: stopa referencyjna WIBOR 6M 1,79% oraz marża 2,50% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że wydarzy się to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy).
 • Całkowity koszt finansowania 55 054,51 zł w tym: prowizja 1710,00 zł, odsetki 50 564,07 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 2341,44 zł (przy zabezpieczeniu nieruchomości), koszt wyceny nieruchomości (w przypadku zlecenia tej usługi przez ING) : 420 zł, 270 miesięcznych rat równych w kwocie 520,55 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w formie hipoteki w wysokości minimum 135 000 zł.

Kredyt mieszkaniowy w PKO BP

PKO BP oferuje kredyt hipoteczny Własny Kąt. Jego najważniejsze zalety to:

 • możliwość sfinansowania do 90% wartości nieruchomości,
 • możliwość zawieszenia spłaty kapitału do 36 miesięcy),
 • brak konieczności dostarczania odpisu z księgi wieczystej dla nieruchomości wpisanych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych,
 • możliwa wcześniejsza spłata,
 • możliwość spłaty w ratach równych lub malejących, z możliwością zmiany formuły.

Kalkulator — ile kosztuje kredyt mieszkaniowy w PKO BP?

Przykład reprezentatywny.

 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 4,37% .
 • Okres obowiązywania umowy: 25 lat.
 • Całkowita kwota finansowania (bez kosztów) 206 178 zł.
 • Oprocentowanie zmienne 2,89%/rok — w pierwszym roku oraz 3,81%/rok w kolejnych. Wpływają na nie: wskaźnik WIBOR 6M 1,79% wg stanu na dzień 10.07.2019 r. i marża banku (1,1% w pierwszym roku i 2,02% w kolejnych latach). Wartość marży jest powiększona o 0,9 pp. do momentu, aż wpis do hipoteki się uprawomocni (zakładając, że wydarzy się w ciągu 5 miesięcy od zawarcia umowy).
 • Całkowity koszt fiansowania 125 674,44 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 112 630,68 zł, ubezpieczenie nieruchomości 4 123,50 zł (za cały okres zadłużenia, przy założeniu, że klient kupuje ubezpieczenie za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem finansowania: 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 96 zł (do czasu spłaty 12 raty); karta (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 704,48 zł (za cały okres spłaty), ubezpieczenie spłaty w przypadku utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku 6 700,78 (za 48 miesięcy).
  Całkowita kwota do zapłaty 331 852,44 zł, płatna w 300 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po 967,70 zł (w pierwszym roku, po ustanowieniu zabezpieczenia) oraz 1 065,18 zł w kolejnych latach.

Kredyt hipoteczny z PEKAO S.A.

Bank PEKAO S.A. oferuje kredyt mieszkaniowy aż w 6 walutach – PLN, EUR, USD, GBP, SEK, NOK! Finansuje do 90% wartości nieruchomości (dla finansowania w złotych, po zabezpieczeniu jego części), zapewnia również  promesę ważną 60 dni (za 0 zł) oraz wakacje bez zobowiązań (łącznie przez 12 miesięcy). Osoby, które kupują nieruchomość o wartości do 300 tys zł mogą skorzystać z uproszczonych zasad wyceny.

Kalkulator — ile kosztuje kredyt mieszkaniowy w PEKAO S.A.?

Reprezentatywny przykład.

 • Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu mieszkaniowego/budowlano-hipotecznego:  5,19%.
 • Całkowita kwota kredytu 230 423 zł.
 • Okres kredytowania: 24 lata, 288 rat do spłaty.
 • Wniesiony wkład własny 27%.
 • Zmienne oprocentowanie 4,66% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa do momentu aż wpis do hipoteki się uprawomocni: 1330,59 zł (w przypadku uprawomocnienia się wpisu hipoteki po okresie 6 m-cy wysokość raty kapitałowo-odsetkowej będzie niższa i wyniesie 1205,46 zł).
 • Całkowita kwota do zapłaty wynosi 359 955,40 zł.
 • Całkowity koszt długu 129 532,40 zł przy uwzględnieniu następujących opłat: ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy (przy założeniu zakupu ubezpieczenia za pośrednictwem banku): 230,42 zł, miesięcznego kosztu otwarcia i prowadzenia Konta Przekorzystnego: 6 zł, miesięcznego kosztu karty debetowej MasterCard Debit FX wydanej do rachunku: 3 zł, rocznego kosztu karty kredytowej Pekao MasterCard Credit 30 zł, kosztu kontroli nieruchomości 137 zł, podatku od ustanowienia hipoteki 19 zł, prowizji od udzielenia kredytu 1,99% płatnej gotówką. Kiedy wpis do hipoteki się uprawomocni, oprocentowanie zobowiązania zostanie obniżone o 1 punkt procentowy.

Planujesz kupno własnego M — wybierz kredyt mądrze

Jeśli w ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu miesięcy planujesz zaciągnąć kredyt hipoteczny, już dziś sprawdź swoje szanse na pozyskanie finansowania. W przypadku ewentualnych przeszkód czy problemów (np. niskiego scoringu czy wpisu do bazy BIG) zyskasz sporo czasu, aby poprawić swój obraz w oczach banku i zwiększyć szanse na pozytywną decyzję.

Jeśli skorzystasz z moich usług, już podczas pierwszego spotkania:

dowiesz się, ile pieniędzy będziesz mógł pożyczyć. Na podstawie wysokości Twoich dochodów i comiesięcznych zobowiązań wyliczymy Twoją zdolność kredytową. Pomoże nam w tym prosty kalkulator;
sprawdzimy Twój scoring BIK. Przed spotkaniem proszę moich klientów, aby wygenerowali raport BIK na swój temat. Dzięki zgromadzonym w raporcie danym sprawdzimy, jak widzą Cię banki. Jeśli Twoja historia w BIK pozostawia wiele do życzenia, spróbujemy ją poprawić. Znajdziemy także bank, który przychylnym okiem patrzy na mniej wiarygodnych wnioskujących;
przekażę Ci listę dokumentów, potrzebnych bankowi. Wbrew obawom wielu osób, jest ona bardzo krótka. Często wystarczy, aby klient dostarczył mi tylko zaświadczenie o wysokości dochodów. Całą resztą zajmuję się sam.

Poprzedni wpis
Pożyczki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej
Następny wpis
Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego w PKO SA
Menu